Raylı Sistemler

 • Yeni demiryolu hatlarının döşenmesi, montajı ve inşaatı
 • Eski hatların yenilenmesi, bakimi ve danışmanlık hizmeti
 • Ray taşlama servisi
 • Raylı sistemlerde ses ve vibrasyon sönümleyici malzeme tedariği
 • Ray kaynağı işçilikleri ve ray kaynak malzeme tedariği
 • Ray taşlama makinesi tasarımı ve satışı
 • Ray taşlama taşları üretimi ve satışı
 • Ray profil ölçüm hizmeti
 • Ray profil ölçüm aletleri
 • Ray taşlama öncesi danışmanlık hizmetleri ve eğitimi (ing -alm- tür)
 • Ray taşlamada ray tipleri – Vignol ray tedariği (S49A, UIC60, vs.)  Oluklu ray tedariği ( Ri56, Ri60, vs.)
 • Kreyn ray tedariği
 • Demiryolu sertifikasyonu ve ultrasonik kaynak muayeneleri
 • Şehir içi prefabrik tramvay hattı inşaat
 • Raylı Sistemlerde ses ve vibrasyon analizleri ve raporlanması
 • Buraj hizmetleri

Demiryolu sektöründe de buraj-taşlama-ultrasonik-yol geometri ölçüm-georadar-kaynak tamiri projelerinde tedarik, uygulama ve danışmanlık hizmetlerini verir. Raylı sistem araç ve yol malzemesi (elastik malzeme, AT kaynak, makas, ölçüm aletleri) sağlar. Kapsam belirleme, teknik şartname ve  ihale hazırlığı, işletmeye alma, bakım-onarım çalışmaları konularında profesyonel kadrosu ile hizmet vermektedir.