İnşaat & Müşavirlik

 • Altyapı ve Üstyapı Uygulamaları
  • Konut Yapıları
  • Sağlık Yapıları
  • Eğitim Yapıları
  • Ulaşım Yapıları
  • Kültür Yapıları
  • Spor Yapıları
  • Sosyal Tesisler
  • Endüstri Tesisleri
  • Turizm Tesisleri
 • İç Mimari Dekorasyon Uygulamaları (FF&E – Fitout) 
 • Arazi Geliştirme ve Değerleme
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri
  • Demografik, Sosyal ve Ekonomik Yapı Analizlerinin Yapılması
  • Halihazır Detay Alımı ve Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması
  • Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması
  • Kentsel Dönüşüm/ Yenileme Konsepti Geliştirilmesi
  • Matematiksel ve Finansal Paylaşım Modellerinin Kurgulanması
  • Kentsel Tasarım Projesinin (Konsept) Hazırlanması
  • Fizibilite Raporunun Hazırlanması
  • Mimari Programın ve Avan Projelerin Hazırlanması
  • 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapılması
  • 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması
  • Hak Sahipleri ile Uzlaşma ve Muvafakat Sözleşmesi Çalışmalarının Yapılması